İkili İlişkiler


Macaristan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkiler, iki halk arasındaki dostluğa dayalı olarak tarih boyunca dostane ilerlemiştir. Son on yıllarda ikili ilişkiler daha da güçlenmiş ve diyaloglar derinleşmiştir.

2013 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyareti sırasında iki ülke arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" nin (YDSK) kurulması, iki ülke arasındaki yakın siyasi ilişkilerin bir kanıtıdır. YDSK, iki devletin Cumhurbaşkanı ve Başbakanına, iki ulus arasındaki ilişkilerin gelişimini tartışma ve işbirliğini daha da geliştirmek için bir strateji oluşturma fırsatı sunmaktadır. Konseyin iki yılda bir düzenlenen son toplantısı 2019'da Budapeşte'de gerçekleşmiş, bir sonraki toplantısının ise 2021'de yapılması planlanmaktadır.

Karşılıklı ziyaretler düzenli olarak gündemde olduğundan, özellikle dışişlerinden sorumlu bakanlıklar arasında bakanlık düzeyinde ortak bağlar da güçlüdür. Macaristan, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemektedir ve iki ülke sık sık NATO ve BM çerçevesinde ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliği yapmaktadır.

Parlamentolar arası ilişkiler de güçlüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, 2018 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 95. yıldönümü münasebetiyle Macaristan'ı ziyaret etmiştir. Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı László Kövér Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asemblesi'nin 2018 yılında İzmir'de düzenlenen toplantısına katılmıştır.

Türkiye-Macaristan ekonomik bağları ilişkilerimizde önemli bir faktördür. Diğer konuların yanı sıra ticareti ve yatırımı teşvik etmek için düzenli olarak bir Ortak Ekonomik Konsey toplanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ikili ticaret istikrarlı bir şekilde artmıştır. 2019'da toplam ticaret hacmi 3,1 milyar doları aşmış, Türkiye 1,2 milyar dolar ihracat ve 1,9 milyar dolar ithalat yapmıştır. Tarafların amacı toplam ticaret hacmini 6 milyar dolara çıkarmaktır.

Türkiye'nin başlıca ihracat ürünleri: makine, elektrikli teçhizat ve tekstil; Başlıca ithalat ürünleri: taşıtlar, elektronik cihazlar ve makinedir.

Macaristan'daki Türk yatırımlarının toplam değeri 100 milyon doları aşmaktadır. Macaristan'da faaliyet gösteren 100'den fazla Türk şirketi vardır.

Kültürel ilişkiler, Macaristan ile ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Budapeşte'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbul'daki Macar Enstitüsü bu kültürel alışverişi kolaylaştırmaktadır. Macaristan'da, Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi veya Zigetvár yakınlarındaki Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin devam eden kazısı gibi ortak kültürel mirasımızı koruyan birçok proje vardır. Aynı şekilde Türkiye'de de yüzyıllar boyunca Türk-Macar kültürel bağlarını andıran birçok ilgi çekici yer vardır. 2019'da yaklaşık 170.000 Macar Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

Eğitim, birçok Türk öğrencinin Macaristan'da kısmi veya tam zamanlı eğitim almayı tercih ettiği, sürekli gelişen bir alandır. Şu anda 1.100'den fazla Türk, çoğu Erasmus + aracılığıyla Macar eğitim sistemine katılmaktadır. Macaristan, Stipendium Hungaricum programı aracılığıyla her yıl Türk öğrencilere 150 burs sunmaktadır. Bazı Türk ve Macar üniversiteleri bilimsel alanda işbirliği kurmuştur. Macaristan'da iki üniversitede bulunan Türkoloji bölümleri ve Ankara Üniversitesi'nde bulunan Hungaroloji bölümü ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Macaristan'da yaklaşık 3.000 Türk vatandaşı yaşamaktadır.