Vatandaşlık


I. Yurt dışında yaşayan Macar vatandaşları, vatandaşlıklarını ve kimliklerini geçerli bir Macar pasaportu ile kanıtlayabilirler. Macar pasaportunuz yoksa veya herhangi bir Macar veya yabancı makamda vatandaşlığınızı kanıtlamanız gerekiyorsa, Macaristan İçişleri Bakanlığından vatandaşlık belgesi düzenlenmesini talep edebilirsiniz. Macar vatandaşlığının varlığı veya kaybı ya da başvuru sahibinin hiçbir zaman Macar vatandaşı olmadığı vatandaşlık belgesi ile kanıtlanabilir.

Vatandaşlık Belgesi, İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık Dairesi tarafından verilir. Başvuru, tüm eklerle birlikte, bu başvuruyu İçişleri Bakanlığına iletecek olan, ikamet ettiğiniz yere en yakın akredite bir Macar Konsolosluğuna yapılmalıdır.

Başvuru formları Macarca doldurulmalı ve başvuru sahibinin Macarca formatına göre (soyadı, adı) imzasını taşımalıdır. Konsolos başvuruyu aldıktan sonra, başvuru sahibinin kimliğini doğrulayacak ve imzasını tasdik edecektir. Yurtdışında yaşayan başvuru sahipleri, kayıtlı ikamet yerlerine yakın bir görevli tarafından kimliklerinin doğrulanmasını ve imzalarının onaylanmasını da talep edebilirler. Başvuru, süper yasallaştırma için Konsolosluğa gönderilmelidir.

Başvuru sahibinin doğum belgesi ve medeni durumunu ve mevcut adını (örneğin evlilik cüzdanı, boşanma kararı, isim değişikliği belgesi) kanıtlayan belgeler başvuruya eklenmelidir.

II. Macaristan Vatandaşlık Yasası geriye dönük olarak yürürlükte değildir, dolayısıyla Macar vatandaşlığını etkileyen olayın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan Vatandaşlık Yasası hükümleri dikkate alınmalıdır. Örneğin:

▪ 1 Ekim 1957'den önce doğan çocuklar, vatandaşlıklarını yasal babalarından devralırlar. Evlilik dışı doğmuş olan çocuklar, Macar vatandaşlığını ancak annelerinden miras alabilirler.

▪ 1 Ekim 1957'den önce yabancı bir vatandaşla evlenen bir Macar kadın vatandaşı, Macaristan vatandaşlığını kaybetmiş olabilir. Bu tip evlilikler, farklılık gösterebileceğinden özel olarak değerlendirilmektedir.

Macaristan ile eski sosyalist ülkeler arasında çifte vatandaşlığa ilişkin ikili anlaşmalar yürürlükteydi. Bu anlaşmaların hükümleri, başvuranın doğum yeri ne olursa olsun, bu anlaşmaların yürürlükte olduğu tarihe göre değerlendirilir.

On yıl yurtdışında ikamet nedeniyle Macaristan vatandaşlığı kaybedilebilir. Ancak bu kaybedilen vatandaşlık unvanı, 1 Eylül 1929'dan önce Macaristan'ı terk eden vatandaşları etkilemektedir. Vatandaşın Macar pasaportunun sona ermesinden sonra on yıllık süre başlamıştır. Bazı durumlarda, yukarıda belirtilen belgeler Macar vatandaşlığının tesis edilmesi için yeterli değildir, bu nedenle daha fazla belge gerekebilir.

Örneğin:

▪ Yurtdışında doğmuş başvuru sahipleri, ebeveynlerinin evlilik cüzdanı ibraz etmelidir. Evlilik belgesinde doğumla ilgili veriler bulunmuyorsa, ebeveynlerin doğum belgeleri de eklenmelidir. (1 Ekim 1957'den önce doğmuş başvuranlar için, sadece babanın doğum belgesi gereklidir.) Ebeveynler de yurtdışında doğmuşsa, başvuranların Macar vatandaşlığını aldığı tüm ataların (büyükanne ve büyükbabalar) belgelerinin eklenmesi gerekir.

▪ Başvuru sahibi kadın ise, medeni durumunu, tüm evliliklerinin yeri ve tarihlerini, eşinin kişisel verilerini ve vatandaşlığını beyan etmelidir. Mümkünse, evlilik ile ilgili tüm belgeleri eklemesi gerekir. Kadın başvuru sahibi Macaristan'da evlendiyse ve evlilik hala yürürlükteyse, yalnızca evlilik ruhsatında görünen isim hakkına sahiptir.

▪ Başvuru sahibi veya ebeveynleri Macaristan'dan ayrı topraklarda doğmuşsa, 1921'den sonra mevcut Macaristan topraklarında ikamet ettikleri yerleri numaralandırmalı veya kökenlerini kanıtlamalıdır.

III. Vatandaşlığın belirlenmesi için orijinal belgeler veya onaylı kopyaları eklenmelidir. Macarca olmayan belgeler Macarcaya çevrilmeli ve tercümesi Konsolos tarafından onaylanmalıdır.

Macaristan'da bir doğum, evlilik veya ölüm meydana gelmişse ve bu belgelerin elde edilmesi başvuru sahibi için aşırı bir yük oluşturuyorsa, doğru bilgilerin sağlanması durumunda, İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık Dairesi başvuru sahibi için bunları temin edebilir. (Olay Budapeşte'de gerçekleştiyse, başvuru sahibinin uygun bölgeyi belirtmesi gerekir.)

Vatandaşlık belirleme süreci, bir kilise tarafından verilen belgelerin (vaftiz belgesi, evlilik cüzdanı) sunulmasıyla da değerlendirilebilir, ancak bu başvuru yalnızca olay sırasında başka bir resmi kayıt yoksa kabul edilir. Macaristan'da, resmi tescil Ekim 1895'ten beri mevcuttur. Macaristan bölgesi dışında meydana gelen olayları tasdik eden belgelerin sunulmasından vazgeçilemez.

IV. Başvuru sahibi, kendisine veya atalarına ait vatandaşlık belgelerini (vatandaşlığa kabul veya yeniden vatandaşlık belgesi, vatandaşlık belgesi) ekleyebilirse, vatandaşlığın verilmesi büyük ölçüde kolaylaşır. Başvuru sahibi, atalarının Macar pasaportu veya kişisel kimlik belgelerine sahipse, bu belgelerin kişisel bilgileri içeren sayfaların orijinal belgeleri veya onaylı kopyası ile geçerlilik ve yenileme süresi verilerini de eklemelidir.